Fördelning av innehavet

Jag har ganska stor andel aktier i min portfölj och har för tillfället valt att 70-80% aktier är den nivå jag vill ha. Varav den största delen ska vara utdelande aktier i stabila bolag med förtroendegivande utdelningspolicy och god historik

En lite mindre del av totala aktieposten i portföljen på maximalt 5-10% får vara utdelningsaktier i bolag med lite högre avkastning och större risker. Min fördelning idag är lite sned men det kommer rättas till med hjälp av kommande köp som jag tänkt fokusera på de lite mer stabila bolagen

Därutöver är tanken att ca 10-20% ska vara fonder, och resterande del kan vara andra intressanta alternativ

Delen med aktier ska som sagt innehålla i huvudsak utdelningsaktier jag har däremot inte bestämt närmare hur branchfördelningen ska se ut mer än att jag inte vill vara för smal i mitt innehav utan gärna mer åt andra hållet med en ordentlig spridning

Längre fram kommer ett mer fördjupande inlägg om hur mitt innehav faktiskt ser ut